spiritual horsemanship Centrum Equus
E-mail

Spiritual Horsemanship
Vertaald is spiritual horsemanship de spirituele band tussen paard en mens.
Spiritueel staat voor verbinding met het geestelijke (spirit), ofwel je eigen innerlijk.
Je innerlijke stem, je intuïtie volgen in alles wat je doet in de omgang met paarden.
Want dat is een kracht van de paarden, ons laten zien waar we niet in harmonie
zijn met onszelf.
Dat betekent het loslaten van regeltjes, methodes, manieren die van buitenaf komen.
En je iedere keer weer afstemmen op het moment, je paard en jezelf.

Mijn persoonlijke verhaal over het ontstaan hiervan in mijn eigen leven is te lezen in mijn boek ‘Zoektocht naar mijzelf’.

Eeuwenoud
Paarden hebben zich ongeveer 6000 jaar geleden laten domesticeren door de mens, ofwel ze zijn een nauwe verbinding met elkaar aangegaan. Doordat mensen op de rug van het paard mochten rijden, hadden ze opeens een vervoermiddel anders dan hun eigen voeten. Door de grote afstanden die de mens zo kon afleggen, maakte de mensheid een enorme ontwikkeling door. Paarden zijn dan ook al eeuwenlang, hoewel iedere keer in andere vormen, van grote betekenis voor mensen. Ook op spiritueel gebied. Ze komen niet voor niets voor in veel mythen, denk aan Pegasus, de Centaur en de eenhoorn. Ook in de huidige tijd is het paard niet weg te denken uit onze levens.

Vormgeving
De invulling van spiritual horsemanship vindt plaats op de volgende manieren: