Op dit moment ben ik bezig met het uitwerken van het geven van workshops op het gebied van zelfontwikkeling, zelfvertrouwen en intuïtie. Daarmee vallen een hoop puzzelstukjes op zijn plaats. Alles waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden begint nu zijn waarde voor het grotere geheel te laten zien.

Gezondheid & bewustzijn

Daar waar ik zoveel tijd heb besteed aan het naar binnen keren op zoek naar geluk. Gewerkt heb aan mezelf omdat ik weet dat gezondheid, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel en bewustzijn van jezelf zo diep met elkaar verbonden zijn. Begin ik me meer en meer te beseffen hoe waar dit is. Gelukkig komt er ook steeds meer maatschappelijk bewijs van de invloed van onze geest op onze gezondheid. Daarmee kan niet meer ontkend worden dat ziekte een puur lichamelijke aandoening is. Met gevolg dat ziekte dus ook niet zuiver en alleen lichamelijk met behulp van medicijnen kan worden genezen.

Intuïtie

En waar ik leerde steeds meer op mijn intuïtie te vertrouwen, begin ik ook duidelijk te beseffen dat dit een waardevol instrument is voor onze gezondheid op alle niveaus. Intuïtie is een zintuig dat we allemaal hebben gekregen en ons van dienst is bij het aanwijzen waar we uit balans zijn geraakt of dreigen te raken met onszelf. Hoe meer je erop durft te vertrouwen, hoe sterker het wordt.

Het punt is echter dat we in de huidige maatschappij vooral leren onze mentale vermogens te gebruiken. Onze intuïtie is hiermee naar de achterhoede verschoven. Juist het negeren van deze innerlijke stem creëert lijden in ons. Deze innerlijke stem blijft namelijk maar in ons hoofd rondspoken totdat we de boodschap horen en er naar durven te handelen. Want dat is de volgende stap. 

Vaak wijst onze intuïtie ons op zaken die we niet eens willen weten. Dit kan op allerlei gebied zijn, grote en kleine zaken. Ongezonde relaties, voedsel dat eigenlijk niet goed is voor ons lichaam, werk dat niet goed is voor ons, uitspreken wat je eigenlijk had willen zeggen, de hele dag door krijgen we aanwijzingen. Als we luisteren naar deze innerlijke boodschappen betekent dat vaak dat er veranderingen ontstaan. Dit is volledig in strijd met onze behoefte aan veiligheid en daardoor alles vooral bij het oude te willen laten.

Zelfvertrouwen

Daar komt ons zelfvertrouwen om de hoek kijken. Naarmate je zelfvertrouwen namelijk groeit, groeit ook je besef dat je met onbekende situaties kunt omgaan. Dat betekent dat verandering niet meer zo angstaanjagend is als dat het was. Het betekent ook dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven en daarmee medeschepper wordt van je eigen leven.

Zelfvertrouwen ontstaat door iedere keer weer er voor te kiezen trouw te blijven aan jezelf. De moed om je innerlijke stem te volgen. Daarvoor is het van belang dat je jezelf leert kennen, zodat je onderscheid kunt maken tussen jou en de ander. Door trouw te blijven aan jezelf ben je niet alleen dienstbaar aan jezelf, je dient daarmee ook altijd de ander. Hoe helderder je dit kunt zien, hoe makkelijker het wordt.

Daar het leven mij heeft laten zien hoe dieren nog vanuit hun instinct op onze onbewuste processen reageren met hun gedrag en gezondheid. En zo als een spiegel fungeren. Is het willen onderzoeken van onszelf niet alleen dienstbaar aan onszelf, maar ook aan de gezondheid van de huisdieren.

Ilse van Veen
Paardenfluisteraar, healer &
natuurgeneeskundig therapeut
www.centrumequus.nl