Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 7 februari 2023

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ilse van Veen, Centrum Equus
Tel: 06-1321 6365
E-mail adres: info@centrumequus.nl
Website: www.centrumequus.nl

Centrum Equus verkrijgt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Als aanvulling verwerken wij de volgende gegevens van je dier:

  • naam, ras, geslacht, leeftijd.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Centrum Equus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Marketing
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Centrum Equus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, in ieder geval niet langer dan 5 jaar na het laatste contact met u. Bepaalde gegevens moeten gedurende een specifieke termijn bewaard worden, omdat Centrum Equus zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Je e-mailadres op de mailinglijst wordt bewaard tot je jezelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die je van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee je jezelf altijd kunt afmelden voor de mailinglijst.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens
Centrum Equus deelt nooit jouw informatie met andere partijen tenzij dit noodzakelijk is. Centrum Equus deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zoals administratieve dienstverleners, de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Verder, maken we gebruik van de diensten van Laposta om onze nieuwsbrieven te verspreiden. Jouw gegevens worden alleen voor dit doel aan Laposta doorgegeven op basis van hun privacybeleid. Je kunt het privacybeleid van Laposta lezen op https://laposta.nl/privacy-statement.

Wij verstrekken jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming voor commerciële doeleinden.

Cookies
Centrum Equus gebruikt cookies. Cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring te personaliseren en/of optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Centrum Equus passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Hoe informatie corrigeren, bijwerken en verwijderen of uitschrijven van abonnementen
Als u de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over jou opslaan wilt corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen neem dan contact met ons op via info@centrumequus.nl.

U kunt zich afmelden voor onze Laposta nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief die je ontvangt of door ons een e-mail te sturen op info@centrumequus.nl met jouw verzoek.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Centrum Equus een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Centrum Equus verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je mailen naar info@centrumequus.nl.

Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum Equus, laat dit dan aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Centrum Equus kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we aanpassingen maken, zullen we ook de “laatst bijgewerkt” datum bijwerken bovenaan deze verklaring. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen wanneer je onze websites bezoekt, zodat je op de hoogte blijft hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen. Het voortgaande gebruik van onze diensten geeft aan dat je akkoord gaat met deze privacyverklaring en toekomstige updates.